Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

 

Konkurs ofert na ochronę imprez: Noc Sobótkowa oraz Miodobranie Kurpiowskie

 


Myszyniec 25.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec  

Tel.: 29 77 21 363

NIP: 758 10 45 449

REGON 001301494

 

ogłasza konkurs ofertowy na ochronę imprez:
„27. Noc Sobótkowa” organizowaną w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu
w dniu 18.06.2022 r.  
45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”, organizowane w Amfiteatrze RCKK
w Myszyńcu w dniu 27.08.2022 r. i w Kompleksie KURPIOWSKA KRAINA
w Wydmusach koło Myszyńca w dniu 28.08.2022 r.

 

 1. RCKK w Myszyńcu zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie ochrony imprezy pod nazwą „27. Noc Sobótkowa” oraz  „45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 2022”
 2. Wykonawca zapewni ochronę wyżej wymienionych imprez według grafiku:

Nazwa imprezy

Data

Godziny pracy

Miejsce

Ilość pracowników ochrony

Noc Sobótkowa

18.06.2022r.

20:00 - 24:00

Amfiteatr RCKK

8

19.06.2022r.

24:00 - 2:00

Miodobranie Kurpiowskie

27.08.2022r.

20:00 - 24:00

Amfiteatr RCKK

8

18:00 - 24:00

Kompleks „Kurpiowska Kraina w Wydmusach

5

28.08.2022r.

24:00 - 8:00

5

8:00 - 11:00

20

11:00 - 23:00

35

 

 

 

 

 1. RCKK  w Myszyńcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 2. Ogólne warunki umowy w załączeniu.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  Mariusz Pliszka, telefon 29 77 21 363.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – sekretariat.
 5. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Oferta na ochronę imprez pod nazwą „27. Noc Sobótkowa” oraz
„45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.05.2022 r. godz. 12:00

 1. Termin składania ofert upływa  dnia 16.05.2022 r. o godz. 12:00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.05.2022r. o godz. 12:05  w gabinecie Dyrektora RCKK.
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. RCKK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Oferta

Umowa

 

Dyrektor

RCKK w Myszyńcu

Zdzisław Ścibek

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 64
Utworzono dnia: 29.04.2022

Historia publikacji

 • 04.05.2022 12:43, Administrator
  Edycja dokumentu: Konkurs ofert na ochronę imprez: Noc Sobótkowa oraz Miodobranie Kurpiowskie
 • 29.04.2022 13:56, Administrator
  Dodanie dokumentu: Konkurs ofert na ochronę imprez: Noc Sobótkowa oraz Miodobranie Kurpiowskie

Deklaracja