Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

 

Konkurs ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną podczas imprez: 27. Noc Sobótkowa” oraz 45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”


Myszyniec 17.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec  

Tel.: 29 77 21 363

NIP: 758 10 45 449

REGON 001301494

 

ogłasza konkurs ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż
i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną podczas imprez:

 • „27. Noc Sobótkowa” organizowaną w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 18.06.2022 r.
 •   45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”, organizowane w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 27.08.2022 r. i w Kompleksie KURPIOWSKA KRAINA w Wydmusach koło Myszyńca w dniu 28.08.2022 r.

 

 1. RCKK w Myszyńcu zaprasza do składania pisemnych ofert obsługi technicznej imprezy pod nazwą
  „27. Noc Sobótkowa” oraz  „45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 2022”
 2. Wykonawca zapewni realizację imprez według poniższego zestawienia:

„27. Noc Sobótkowa” organizowaną w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 18.06.2022 r. – scena stała zadaszona o wymiarach 10 x 8 m. Na scenie wystąpią:

 • Królowa Disco (rider)
 • Menelaos (rider)
 • Spontan (rider)
 • Discoboys (rider)

45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”, organizowane w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 27.08.2022 r. – scena stała zadaszona o wymiarach 10 x 8 m. Na scenie wystąpią:

 • Łowcy.B (rider)
 • Ciach (rider)
 • OTTO (rider)

45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”, organizowane w Kompleksie KURPIOWSKA KRAINA w Wydmusach koło Myszyńca w dniu 28.08.2022 r. – scena stała zadaszona o wymiarach 19 x 10 m.

 • Tupolev (rider)
 • Michał Szczygieł (rider)
 • Wilki (rider)

Dodatkowo gotowość ekranów LED przez cały czas trwania imprezy oraz zapewnienie agregatu prądotwórczego.

 

 1. RCKK  w Myszyńcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 2. Ofertę należy przygotować z podziałem cenowym na: „27. Noc Sobótkową” i „45. Miodobranie Kurpiowskie”.
 3. Ogólne warunki umowy w załączeniu.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  Karol Samsel, telefon 29 77 21 363.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej
  w Myszyńcu – sekretariat.
 6. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Obsługa techniczna imprez pod nazwą „27. Noc Sobótkowa” oraz
„45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.05.2022 r. godz. 12:00

 1. Termin składania ofert upływa  dnia 31.05.2022 r. o godz. 12:00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.05.2022r. o godz. 12:05  w gabinecie Dyrektora RCKK.
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. RCKK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Oferta

Umowa

Ridery

Wilki oświetlenie

Wilki nagłośnienie

Michał Szczygieł oświetlenie

Michał Szczygieł nagłośnienie

Tupolev

Łowcy.B

Otto

Ciach

Spontan

Noc Sobótkowa

 

Dyrektor

RCKK w Myszyńcu

Zdzisław Ścibek

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 73
Utworzono dnia: 18.05.2022

Historia publikacji

 • 19.05.2022 08:15, Administrator
  Edycja dokumentu: Konkurs ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną podczas imprez: 27. Noc Sobótkowa” oraz 45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”
 • 19.05.2022 08:06, Administrator
  Edycja dokumentu: Konkurs ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną podczas imprez: 27. Noc Sobótkowa” oraz 45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”
 • 19.05.2022 08:01, Administrator
  Edycja dokumentu: Konkurs ofert na obsługę techniczną: światło, dźwięk, niezbędne konstrukcje, montaż i demontaż urządzeń wraz z obsługą techniczną podczas imprez: 27. Noc Sobótkowa” oraz 45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”

Deklaracja